มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ

วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภัค โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุ

iamadmin

April 29, 2015