[ประกาศ] สรรหาเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ด้วย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) กำลังสรรหาเลขาธิการมูลนิธิฯ ท่านใหม่ แทนท่านเดิมที่กำลังจะหมดวาระ มสช. จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัคร รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้