โครงการทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ

  • Version
  • Download 76
  • File Size 1.70 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 22, 2021
  • Last Updated March 22, 2021

โครงการทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ

โครงการทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ

โดย ดร.ประชาธิป กะทา

โครงการวิจัยศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่ 4 จังหวัด พบว่าผู้สูงอายุไม่ได้รู้สึกแปลกแยกกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีมือถือกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนขยายชีวิตทางสังคมในโลกชีวิตจริงของผู้สูงอายุ เช่น การสร้าง รื้อฟื้น หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิม การดูแลเอาใจใส่กันของคนในครอบครัว การหาความรู้ กิจกรรมสันทนาการ