แจกอินโฟกราฟฟิกชุดความรู้ “Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิกรวมชุดความรู้”Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19 เพื่่อเผยแพร่ให้กับผู้สูงอายุหรือครบครัวที่มีผู้สูงอายุได้ใช้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

noawarat

April 23, 2020