โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

  • Version
  • Download 56
  • File Size 14.09 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 22, 2021
  • Last Updated March 22, 2021

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

โดย ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร

ศึกษารูปแบบการทำงานจริงที่เกิดขึ้น ผลิตภาพการทำงาน และนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุในหน่วยงาน ซึ่งใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้สูงอายุและนายจ้าง ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลแรงงานสูงอายุ ภาครัฐควรเป็นหน่วยงานนำร่องในการจ้างงานผู้สูงอายุ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ MOU และปรับกฎระเบียบเรื่องความคุ้มครองให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ