โครงการ การจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

  • Version
  • Download 142
  • File Size 2.97 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 22, 2021
  • Last Updated March 22, 2021

โครงการ การจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

โครงการ การจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

โดย ศ.ระพีพรรณ คำหอม

โครงการ “การจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ”ศึกษาสถานการณ์และนโยบายผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฯ จำนวน 12 แห่ง แนวคิดและนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันเป็น Protective Welfare บริการที่จัดให้เป็นบริการเชิงสงเคราะห์ จำนวนผู้รอใช้บริการประเภทเสียค่าบริการ 3,873 ราย ระยะเวลารอเข้ารับบริการ 10-13 ปี ผู้สูงอายุเริ่มมีภาวะพึ่งพิงสูงขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้น ประกอบกับศูนย์ฯขาดอัตรากำลังทั้งจำนวนและทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดบริการรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ