โครงการ การเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย

  • Version
  • Download 35
  • File Size 9.98 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 22, 2021
  • Last Updated March 22, 2021

โครงการ การเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย

โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย โดย ผศ.ดร.สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการใช้สินเชื่อจำนองย้อนกลับ (Reverse Mortgage) ของผู้สูงอายุไทยและปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและความกังวลของผู้สูงอายุในการใช้สินเชื่อดังกล่าว