รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549

รายงานประจำปีว่าด้วยสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในสังคมได้รับรู้ความจริงด้านสำคัญที่จะกำหนดอนาคตประเทศไทย และปีนี้เป็นปีแรกที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ได้เข้ามาดูแลการจัดทำรายงานประจำปีเป็นครั้งแรก