สมการ "ทุกข์-สุข" ยามชรา

เสียงหัวเราะดังลอดจากห้องตรวจ ใบหน้าเปื้อนยิ้มของยายวัย 60 ปี หลังแกเดินออกจากการพูดคุย ถามไถ่อาการของแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ บอกได้ว่าแกมีความสุขมากแค่ไหน แม้จะไม่ถึงขนาดทุบโต๊ะ แล้วบอกว่า“รูปแบบ” การดูแลผู้ป่วย ในแบบของ รพ.ขนาดกลางในพื้นที่ห่างไกล จ.กาฬสินธุ์แห่งนี้ คือรูปแบบที่ดีที่สุดในประเทศ แต่ก็ยืนยันได้ว่าการทำ งานของพวกเขาไม่เหมือนใคร ทั้งแพทย์ผู้ป่วย มีความสุขในการดูแลซึ่งกันและกัน ความทุกข์ ที่ใครหลายคนอยากเดินออกไปให้ไกลที่สุด แต่สำหรับที่นี้มีสมการความทุกข์เอาไว้คำนวณสูตรในการดูแลผู้ป่วย จนสามารถสร้างทีมที่เรียกว่า “ทีมไม้เลื้อย” เพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลภายใต้วิธีการเยี่ยมบ้านใต้หลักการปฐมภูมิแบบใหม่ที่ยึดการดูแลคน มากกว่าการยึดการรักษาโรคเป็นหลัก