สารสุขผู้สูงวัยฉบับที่ 2

 

cover_aw02

 

สารสุขผู้สูงวัย ฉบับที่ 2 มิถุนายน2557

 

ในฉบับ

ยกเครื่องระบบสุขภาพผู้สูงอายุไทย

เปิดต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว