สารสุขผู้สูงวัย ฉบับที่ 6

 

coveraw06

เกษียณตัว แต่ (ไม่) เกษียณใจ

ในฉบับ

• ฉากทัศน์ประเทศไทย “เกิดน้อย อายุยืน ” โจทย์ใหญ่สังคมสูงวัย
• การขยายอายุการทำงานในภาคเอกชน แนวโน้มดีรัฐบาลส่อแววขานรับ
• ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity) กับRMF ต่างกันอย่างไร
• เปิดหลักสูตรรับมือป้องกันภาวะสมองเสื่อมทำง่ายๆ ทำตามได้ไม่ยาก