สารสุขผู้สูงวัย ฉบับที่ 7

 

 

cover aw05_3

ปฏิรูป ‘บำนาญผู้สูงอายุ’ สู่สังคม ‘ยิ้มได้วัยเกษียณ

 

ในฉบับ

  • เปิดเส้นทางการบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ
  • ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติพ.ศ. ….
  • การออม สร้างหลักประกันรายได้ด้วยตนเอง
  •  ภาวะสมองเสื่อม ภัยใกล้ตัวผู้สูงอายุ