วารสารออนไลน์สารสุขผู้สูงวัยประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วารสารออนไลน์สารสุขผู้สูงวัยประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2559  รวบรวมข้อคิดจากเวทีเสวนาในหัวข้อ “เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยัง” พร้อมกับการนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจหลากหลายโครงกาอาทิ  โครงการวิจัย การพัฒนาชุดความรู้ที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี  โครงการ“ถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้   โครงการวิจัยสูงวัยไม่หยุดทำงาน