ขยายอายุการจ้างงาน : คุณค่าต่อสังคมไทย

55 ปี ยังแจ๋ม 60 ปี ยังแจ๋ว

ใครว่าสูงอายุแล้วไม่มีแรงทำงาน

ตัวอย่างการขยายอายุการจ้างงานผู้สูงอายุ

รับชมได้ทาง

https://youtu.be/wX2LC1KRNK4