การหกล้มในผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่ เรามาป้องกันกันเถอะ

การออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

Poster Fall Final