เชิญชวนร่วมงาน สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกันครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 เมษายน 2561

ร่างกำหนดการ

เวทีสาธารณะ เรื่อง “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน ครั้งที่ 2”

ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา

ห้องประชุมแคทลียา

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2560
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.35 น. กล่าวต้อนรับ

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.)

09.35 – 09.40 น. กล่าววัตถุประสงค์

โดย พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ  เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

10.00 – 10.20 น. ปาฐกถา “สังคมสูงวัย กับโลก Digital”

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

10.20 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. เสวนา  “สังคมสูงวัยกับโลก Digital”

ผู้ร่วมเสวนา  ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร.ณัฐพล  นิมมารพัชรินทร์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รศ.ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟูจิ  ฟูจิซากิ *

พิธีกร ThaiPBS

พงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์

พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ดำเนินรายการ โดย  พรวดี  ลาทนาดี  ผู้ประกาศข่าว Thai PBS

  ห้องแคทลียา 1 ห้องแคทลียา 2
13.00-14.30 น. สูงวัยหัวใจไฮเทค รอบที่ 1

เรียนรู้วิธีการใช้ Line, facebook

Workshop สูงวัยรู้ทันสื่อ

การเรียนรู้เท่าทันสื่อในโลกดิจิทัล เพื่อรู้ทันกลลวงในรูปแบบต่างๆ

14.30-16.00 น. สูงวัยหัวใจไฮเทค รอบที่ 1

เรียนรู้วิธีการใช้ Line, facebook

เวลา ห้องประชุมแคทลียา
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2560
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 11.30 น. เสวนา “สูงวัย Active At Work”

ผู้ร่วมเสวนา  ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพต่างๆ

Call Center

พรชัย  ประมวลสุข  ออแกไนเซอร์มือเก๋า

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมจากจังหวัดภูเก็ต

ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทเอกชน กรุงเทพฯ

ดำเนินรายการ โดย รัฐโรจน์  จิตรพนา พิธีกรรายการนักข่าวพลเมือง

11.30 – 12.00 น. พิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ “ไอเดียสุดเจ๋ง ที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้”

โดย ดร.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ห้องแคทลียา 1 ห้องแคทลียา 2
13.00-14.30 น. ตกแต่งรูปด้วย Line Application รอบที่ 1 การตัดต่อวีดีโอผ่านโปรแกรมมือถือ รอบที่ 1
14.30-16.00 น. ตกแต่งรูปด้วย Line Application รอบที่ 2 การตัดต่อวีดีโอผ่านโปรแกรมมือถือ รอบที่ 2

 

หมายเหตุ : บูธบริเวณภายนอก

1.บูธแอปพิเคชั่นที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ (เครือข่ายครอบครัว)

2.บูธประเมินความสนใจและจับคู่อาชีพที่เหมาะสม (young happy)

3.บูธ Thai PBS  (2 บูธ)

4.บูธ สสส.

5.บูธ มส.ผส.

6.บูธทกสอบสมรรภาพ

7.บูธคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ทดลองเป็นผู้สูงอายุ                  

            : รับประทานอาหารว่างระหว่างประชุม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

* วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*