ฝุ่น PM 2.5 ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางต่อฝุ่น PM2.5 เพราะหากได้รับเข้าไปเป็นปริมาณมากในเวลานาน ก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกาย จนทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพหลายประการ

มาดูกันว่าฝุ่น PM2.5 ที่สูดเข้าไปทุกวันนั้นส่งผลกระทบอะไรต่อผู้สูงอายุบ้าง และผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงภัยเงียบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้

ที่มา: เว็บไซต์โรงพยาบาลกรุงเทพ — http://bit.ly/38w1PfC

———-

ช่องทางการติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5

เว็บไซต์ Air4Thai — http://air4thai.pcd.go.th/webV2/#
แอปพลิเคชัน Air4Thai — https://apple.co/2uxvmH5
แอปพลิเคชัน AirVisual Air Quality Forecast — https://apple.co/2usoRpf