แจกอินโฟกราฟฟิกชุดความรู้ “Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19

แจกอินโฟกราฟฟิกชุดความรู้ “Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19

“ผู้สูงอายุ” คือกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และจะมีอาการรุนแรงมากที่สุด จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดนี้จึงมีความสำคัญที่สุด

โดยวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ ผู้สูงอายุต้องดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมกับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ หมั่นทำความสะอาดที่พักอาศัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมออาบน้ำสระผมทุกครั้งที่กลับจากการทำกิจกรรมนอกบ้าน และสวมเสื้อผ้าที่สะอาด

รับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยไม่ใช้ช้อนส้อมร่วมกับใคร รักษาระยะห่างไม่หันหน้าเข้าหากันเวลารับประทานอาหาร พยายามอย่าเข้าใกล้ผู้อื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และเมื่อมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์

ในส่วนของการป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อมีอาการป่วย ให้รีบใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเดินทางไปพบแพทย์ ถ้ามีอาการไม่หนักและแพทย์ให้กลับบ้านมารักษาตัวที่บ้าน แต่เมื่อถึงที่พักควรแยกตัวเองจากคนอื่นและกับตัวเอง 14 วัน

นอกจากนี้จะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง คือไม่ควรเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น อย่าแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ไม่สัมผัสมือผู้อื่น ไม่ไอ หรือจาม รดผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อได้

เพียงเท่านี้ก็จะห่างไกลโควิด-19

สำหรับท่านใดที่สนใจอินโฟกราฟฟิกสามารถเซฟไฟล์ได้ด้านล่างนี้