เมื่อ“โควิด-19” เปลี่ยนคนทั้งโลก สู่ วิถีชีวิตใหม่ “New Normal” มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

“โควิด-19” เปลี่ยนคนทั้งโลก สู่ วิถีชีวิตใหม่ “New Normal” ใส่ใจสุขอนามัยของตัวเอง-ผู้อื่น

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมของคนทั่วโลกจะเปลี่ยนไป จนกลายเป็น “New Normal” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ขึ้น ในหลายๆพฤติกรรมที่ไม่ว่าจะเป็น การใส่หน้ากากอนามัย ที่จากนี้ไปจะกลายเป็นเรื่องปกติ ไม่จำเป็นว่าใส่เฉพาะตัวเองป่วยการหมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือแม้แต่การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ “Social distancing” โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

การหันมาสนใจสุขภาพอนามัยของส่วนรวมมากขึ้น การรับประทานอาหารที่ไม่ใช้ช้อน-ส้อมหรือแก้วน้ำร่วมกันรวมถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะเน้นการซื้อ-ขายผ่านออนไลน์มากขึ้น การใช้เงินสดจะลดลง เพราะไม่ต้องการสัมผัสธนบัตรที่ผ่านหลายมือ การทำงานที่บ้าน หรือ Work from home หรือการเรียนผ่านออนไลน์จากบ้านจะกลายเป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต

โดยก่อนหน้านี้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานการสำรวจชุดพฤติกรรมของคนไทยขณะนี้ โดยทำการสำรวจประชาชนทั่วไป ด้วยการตอบแบบสอบถาม ในเรื่องต่าง ๆ ในสองช่วงเวลา คือ ช่วงแรก เดือนมีนาคม ช่วงที่สอง กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

โดยพบว่าพฤติกรรมการล้างมือบ่อยๆนั้น ประชาชนให้ความสำคัญ และประพฤติปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.6 เป็นร้อยละ 87.5

ขณะที่พฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัย พบว่าดีขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อไปในที่ชุมชน จากร้อยละ 70.0 เพิ่มเป็นร้อยละ 96.8

ซึ่งสัดส่วนของประชากรที่สวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น และล้างมือบ่อยครั้ง เป็นผลพลอยได้ทำให้การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลนี้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของตัวเองและส่วนร่วมได้ถูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจนกลายเป็นความคุ้นชินใหม่ หรือ New Normal นั่นเอง