WHO เปิดคู่มือ ฮาวทู “ดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ”

WHO เปิดคู่มือ ฮาวทู “ดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ” 

ผู้สูงอายุ คือ กลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถิติ เพราะมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเมื่อมีอายุที่มากขึ้น ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นตาม

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่า ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า  1 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผู้มีอายุมากกว่า 70 ปีมีอัตราการเสียชีวิต 8.0-9.6 เปอร์เซ็นต์ และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 14.8-19.0 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุ จึงต้องถูกดูแลเป็นพิเศษในสถานการณ์เช่นนี้

เพจขององค์การอนามัยโลก (ประเทศไทย) ได้แนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยผู้สูงอายุ จะต้องต้องล้างมือเมื่อไอ หรือ จาม ปิดปากและจมูกด้วยข้อพับแขนด้านใน หรือกระดาษทิชชู ,ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสที่สัมผัสบ่อยๆ , ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาระยะห่างที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น , หลีกเลี่ยงกิจกรรมสาธารณะที่ไม่จำเป็น และงดการรวมกลุ่ม

ควรจัดเตรียมอาหาร ของใช้จำเป็น และยาเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นไว้ที่บ้านอย่างน้อย 2 อาทิตย์, ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือขอให้คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรืออาสาสมัคร ซื้อของให้ ,ควรอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร หรือตามระยะห่างที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด , หลีกเลี่ยงการเยี่ยมเยียนในระหว่างการระบาดของโควิด-19 เพราะบางคนอาจมีอาการน้อย หรือยังไม่ทราบว่าติดเชื้อ

และแม้ว่าจะงดการวมกลุ่ม หรือ พบปะเยี่ยมเยียนในช่วงเวลานี้ แต่ยังมีทางเลือกในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นทำได้ โดยการโทรศัพท์คุยกับเพื่อนหรือครอบครัวทุกวัน

ในขณะที่อยู่บ้านอย่าลืมทำตัวให้กระฉับกระเฉง และคิดบวก โดยการเรียนหลักสูตรออนไลน์ ออกกำลังกายการอ่านหนังสือ รักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านทางโทรศัพท์และ Social Media รับทราบข่าวสารจากที่ถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้

นอกจากนี้ผู้สูงอายุ ควรหมั่นตรวจสอบอาการของตัวเองด้วยว่า มีไข้ ไอ หายใจลำบากหรือไม่ หากพบว่ามีอาการให้แจ้งครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อให้ทราบ และรีบไปพบแพทย์ ซึ่งหากมีอาการหายใจลำบากควรโทรศัพท์ปรึกษากับโรงพยาบาลก่อน

เพียงเท่านี้ความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะติดเชื้อโควิด-19ก็จะลดน้อยลง

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจองค์การอนามัยโลก (WHO)ประจำประเทศไทย