ข่าวดี! กรมบัญชีกลาง เผย เบี้ยคนชราเข้าบัญชีแล้ว

หลังจากที่กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออกไปจากเดิมต้องจ่ายทุกวันที่10 ซึ่งวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ได้นั้น

ล่าสุดนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563แล้ว

สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามขั้นบันได ดังนี้

  • อายุ 60-69 ปีได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
  • อายุ 70-79 ปีได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
  • อายุ 80-89 ปีได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
  • อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

มีรายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยด้วยว่า กรมบัญชีกลางได้รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา จากเดิมที่มีเงินอยู่เพียง 1,700 ล้านบาท หลังใช้เวลา 5 วันในการตรวจสอบข้อมูล และเบิกเงินคงคลังซึ่งฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้แจ้งไว้

สำหรับผู้ที่รับโอนเงินโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารจะสามารถกดเงินได้ทันทีในวันที่ 17 กันยายนทันที ส่วนผู้ที่ยังรับเงินจากท้องถิ่นอาจจะได้ไม่เกินวันที่ 18 กันยายนนี้ โดยรัฐบาลสั่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การจ่ายเงินทำได้เร็วที่สุด จากเดิมกำหนดจ่ายไม่เกินวันที่ 22 กันยายน

ขณะที่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า การจ่ายเบี้ยคนชราและคนพิการที่ล่าช้าไม่ใช่เพราะรัฐบาลมีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่เกิดจากกระบวนการทางงบประมาณที่ต้องนำงบส่วนอื่นมาชดเชย และการคำนวณจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในรายละเอียดไม่ได้มีผลกระทบอะไร ยังสามารถเบิกจ่ายได้เหมือนเดิม