โครงการทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ

โครงการทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ

โดย ดร.ประชาธิป กะทา

ผู้สูงอายุไม่ได้รู้สึกแปลกแยกกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีมือถือกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนขยายชีวิตทางสังคมในโลกชีวิตจริงของผู้สูงอายุ