พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ กับแนวทางการรับมือสังคมสูงอายุแบบสุดยอด

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ช่วยคิดช่วยทำ” (ตอนที่ 1-2 ) ถึงการรับมือสังคมผู้สูงอายุอย่างสุดยอดนั้นเมื่อคนเกิดน้อยลง คนสูงอายุมากขึ้นจึงเกิดปัญหาด้านรายได้ ซึ่งการจะทำให้ผู้สูงอายุมีส่วนในกำลังแรงงานและเศรษฐกิจ ต้องเอื้อด้านภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุได้ทำงานด้วย เช่น บันได สะพานลอย ต่างๆที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในการออกจากบ้านได้อย่างสะดวก และเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสังคม ที่ผู้สูงอายุ100% ไม่ได้อยากอยู่บ้านพักคนชรา สังคมชุมชนต้องดูแลและไม่ผลักไสให้ผู้่สูงอายุจับเจ่าอยู่ที่บ้าน จนเกิดภาวะซึมเศร้าในที่สุด