WHO เปิดคู่มือ ฮาวทู “ดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ”

ผู้สูงอายุ คือ กลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถิติ เพราะมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเมื่อมีอายุที่มากขึ้น ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นตาม  องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้จัดทำคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเผยแพร่ผ่านเพจเฟสบุ๊คเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

noawarat

May 7, 2020

เมื่อ“โควิด-19” เปลี่ยนคนทั้งโลก สู่ วิถีชีวิตใหม่ “New Normal” มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมของคนทั่วโลกจะเปลี่ยนไป จนกลายเป็น “New Normal” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ขึ้น ในหลายๆพฤติกรรมที่ไม่ว่าจะเป็น การใส่หน้ากากอนามัย ที่จากนี้ไปจะกลายเป็นเรื่องปกติ ไม่จำเป็นว่าใส่เฉพาะตัวเองป่วยการหมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือแม้แต่การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ “Social distancing” โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

noawarat

May 4, 2020

เปิดเมนูแนะนำอาหารพื้นบ้านต้านโควิด-19 แนะ ผู้สูงอายุ กินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการตามช่วงวัย

นอกจากการกินร้อน ช้อนส่วนตัว และล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย และ การกินอาการที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรง

noawarat

May 2, 2020

แจกอินโฟกราฟฟิกชุดความรู้ “Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิกรวมชุดความรู้”Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19 เพื่่อเผยแพร่ให้กับผู้สูงอายุหรือครบครัวที่มีผู้สูงอายุได้ใช้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

noawarat

April 23, 2020

เปิดหลัก5อ. ผู้สูงวัยห่างไกลโควิด-19

เมื่อผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากถึงร้อยละ 12 ของผู้ป่วยสูงอายุทั้งหมด ควรเน้นย้ำหลัก 5 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย เอนกายพักผ่อน ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน เพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคโควิด-19

noawarat

April 21, 2020

อัตราส่วนผู้สูงอายุไทย

อัตราส่วนของผู้สูงอายุไทย พบว่า ภาคเหนือมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากถึง 21.2% ซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ รองลงมาคือภาคตะววันตก และภาคตะวันออก โดยกรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 13.1% ที่มา: รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

noawarat

January 28, 2020

ฝุ่น PM 2.5 ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางต่อฝุ่น PM2.5 เพราะหากได้รับเข้าไปเป็นปริมาณมากในเวลานาน ก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกาย จนทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพหลายประการ มาดูกันว่าฝุ่น PM2.5 ที่สูดเข้าไปทุกวันนั้นส่งผลกระทบอะไรต่อผู้สูงอายุบ้าง และผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงภัยเงียบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้

noawarat

January 28, 2020

‘ยูทูบเบอร์’ พลิกฟื้นชีวิตผู้สูงวัย สร้างรายได้หลังเกษียณ

เวที สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน คึกคัก ผู้สูงอายุปลื้มรับประสบการณ์การจ้างงานเพียบ ซีเอ็ดพอใจจ้างงานผู้สูงอายุมา 1 ปี ทำพนักงานลาออกน้อยลง ด้านบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมฯ แนะผู้สูงอายุพัฒนาตัวเองเป็น “ยูทูบเบอร์” ช่องทางสร้างรายได้หลังเกษียณ

noawarat

May 1, 2018
1 2 3 4 5 14