เปิดตำราฟื้นฟู “ปอด” สู้โควิด-19 หายใจอย่างไรให้ถูกต้อง

ปอดอักเสบรุนแรง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อแล้วปอดอาจได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อดังกล่าวภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่วิธีการ ฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรง เพื่อให้อดีตผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

noawarat

May 25, 2020

เตือนข่าวปลอม! เจาะนิ้วให้เลือดไหลแก้อาการเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอันตรายถึงชีวิต

เตือนข่าวปลอม! “เจาะนิ้วให้เลือดไหลแก้อาการเส้นเลือดในสมองแตก” หมอชี้ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แนะ กลุ่มเสี่ยง-ผู้สูงอายุ มีอาการ “แขนขาอ่อนแรง –หน้าเบี้ยว-พูดไม่ชัด” ส่งโรงพยาบาลด่วน 

noawarat

May 23, 2020

เทียบมาตรการดูแลผู้สูงวัยในภาวะสมองเสื่อม ไทย –ต่างประเทศ

ประเทศไทยยังคงขาดแนวทางนโยบายในการจัดการปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ขณะเดียวกันยังพบว่ามีช่องว่างในระบบจัดการปัญหา โดยเสียงสะท้อนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ดูแลผู้ป่วย ต่างเห็นร่วมกันว่า ระบบสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วย ยังขาดเครื่องมือและระบบคัดกรองสมองเสื่อมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

noawarat

May 21, 2020

3ระบบดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในไทย “มส.ผส.” จับมือภาคีเครือข่าย นำร่องพัฒนาผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ

เปิด3ระบบดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในไทย “มส.ผส.” จับมือภาคีเครือข่าย นำร่องพัฒนาผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ

noawarat

May 18, 2020

เตือนข่าวปลอม “ขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุ” พม. ยัน ได้เท่าเดิมตามช่วงวัย 600-1,000 บาท

เป็นข่าวปลอมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำหรับประเด็นการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 100 บาทโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง!สำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในขณะนี้ ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิมตามขั้นบันไดที่แต่ละช่วงอายุจะได้รับ

noawarat

May 16, 2020

“ภาวะสมองเสื่อม” ป่วยเพิ่มปีละ 1 แสนราย สถิติ ชี้ ร้อยละ50 ของผู้สูงวัย80ขึ้นไปมีอาการ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบก้าวกระโดด โดยมีประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุกว่าปีละล้านคน​สิ่งที่ตามมาคือการรับมือกับการดูแลประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพอนามัย”ภาวะสมองเสื่อม” เป็นอาการที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุส่วนใหญ่​ โดยพบว่าประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนของภาวะสมองเสื่อม​โดยเฉลี่ยร้อยละ 2 ถึง 10  ซึ่งเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมก็มากขึ้น​

noawarat

May 14, 2020

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ห่วง “แรงงานสูงวัย” เข้าไม่ถึงโครงการเยียวยาพิษโควิด-19

ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีวัยแรงงานสูงอายุจำนวนมากได้รับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่อาจถูกเลิกจ้าง และมีแนวโน้มว่าจะตกงานถาวร หากเทียบกับแรงงานกลุ่มอื่นในขณะที่มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กลุ่มแรงงานสูงวัยนี้ อาจเข้าไม่ถึงช่องทางการขอรับเงินเยียวยา ที่จะต้องใช้การกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์

noawarat

May 13, 2020

เปิดคู่มือดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง

“พบหนอนแมลงวันในปากผู้ป่วยติดเตียง วัย 70 ปี”  เป็นข่าวที่สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่ได้รับข่าวสารอย่างมากทันตแพทย์คาดว่าสาเหตุมาจากที่คนไข้ป่วยติดเตียงพักรักษาตัวที่บ้าน อีกทั้งยังมีอายุมาก ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ในการดูแลความสะอาด และสุขภาพปากและฟันให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ออกคู่มือสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไว้ 4 กลุ่มเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

noawarat

May 11, 2020

แจกสูตรอาหารสมุนไพรเกราะคุ้มกัน “ผู้สูงวัย” จากโควิด-19

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รวบรวม “อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19” ขึ้น  โดยงานวิจัยพบว่าการเสริมวิตามินบางชนิดจะมีส่วนช่วยในการลดอัตราการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเจ็บป่วย เช่น  “ธาตุสังกะสี” ​มีส่วนช่วยในการลดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนลง 35 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดระยะเวลาการป่วยได้ ทำให้หายป่วยเร็ว​ขึ้น

noawarat

May 8, 2020
1 2 3 17