คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุดไม้เท้าช่วยมอง
ผู้สูงวัยหลายคนจึงต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เมื่อโลกที่เคยชัดเจนกับพร่ามัวและมืดดับลง

เรื่องล่าสุด

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกสารเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing

ประกาศผลการคัดเลือกเอกสารเชิงหลักการภายใต้งานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing

ประกาศผลการคัดเลือกเอกสารเชิงหลักการภายใต้งานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing

ยกระดับโรงเรียนผู้สูงอายุเตรียมพร้อมรับสังคมชรา

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้ว และจะกำลังจะกลายเป็นสังคมวัยชราโดยสมบูรณ์ในปี 2567 จากตัวเลขวิเคราะห์ของนักวิชาการประเทศไทย จะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 20% หรือประมาณ 13 ล้านคน จากประชากรไทย 68 ล้านคน

ดาวน์โหลดรายงานและผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ข้อมูล งานวิจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่:
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เลขที่ 1168 พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-511-5855 โทรสาร: 02-939-2122

อีเมล:
info@thaitgri.org

เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ส่งข้อความ

Send messageclear

ภาคีเครือข่าย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)