เผย งานวิจัยมส.ผส. พบ ผู้สูงอายุเกือบครึ่ง ยังหวังพึ่งพาลูกหลานเลี้ยงดู

นักวิจัยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุมี 2 ประเด็น คือ ผู้สูงอายุมีการจัดการทรัพย์สินอย่างไร และ ผู้สูงอายุมีความต้องการทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินหรือไม่ โดยการศึกษาวิจัยนี้ ได้ทำขึ้นระหว่างปี 2562-2563 ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

noawarat

November 14, 2020

ดูแลอย่างไรให้ช่องปากมีสุขภาพดี ห่างไกล 5 ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอด ติดเชื้อจากการสำลัก (aspiration pneumonia) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ 

noawarat

November 8, 2020

เผยสถิติ ผู้สูงวัย อายุ 80ปีขึ้นไป ฟันหายทั้งปากกว่า 31 เปอร์เซ็นต์

เผยสถิติ ผู้สูงวัย อายุ 80ปีขึ้นไป ฟันหายทั้งปากกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากฟันผุ-เหงือกอักเสบ ด้าน “มส.ผส.-สสส.” จับมือบรรจุประเด็น “สุขภาพช่องปาก” ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 หวัง มีให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

noawarat

November 4, 2020

สภาพัฒน์ฯคาด อีก20ปี ไทยจะมีผู้สูงอายุพุ่งถึง 31 เปอร์เซ็นต์

สภาพัฒน์ฯคาด อีก20ปี ไทยจะมีผู้สูงอายุพุ่งถึง 31 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนการพึ่งพิงมากกว่าครึ่งของวัยแรงงาน ขณะที่รัฐบาลยก “วาระสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ เน้นให้คนแก่ มีงานทำ มีเงินออม สุขภาพดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 

noawarat

November 3, 2020

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินงานแผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal) ทั้งนี้ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ขึ้น ทั้งนี้ มส.ผส. ขอประกาศ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal)    

bua

November 3, 2020

เปิดโมเดล สิงคโปร์-ออสเตรเลีย เน้นผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้ในสถานการณ์วิกฤต

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกือบทุกประเทศได้ทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ มีบางประเทศที่นอกจากจะดูแลองค์รวมแล้ว ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤติ

noawarat

October 12, 2020

เวทีเสวนาวิชาการปฏิรูประบบบำนาญไทยเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต

มส.ผส.ผนึก วช.และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ปฏิรูประบบบำนาญไทยเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต” พร้อมเปิดงานวิจัยทิศทางและนโยบายปฏิรูประบบบำนาญของประเทศไทย พบข้อมูลประชากรวัยทำงานที่มีหลักประกันส่วนเพิ่มเติมจากบำนาญหรือเบี้ยยังชีพยังครอบคลุมไม่มากเพียง 38.82 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

noawarat

October 7, 2020

สำรวจระบบบำนาญในไทย ก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

“บำนาญ” มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ใช้จ่ายในยามเกษียณ โดยระบบบำนาญที่ดีควรที่จะต้องให้ผลประโยชน์ที่เพียงพอต่อการครองชีพ อยู่ในความสามารถที่บุคคลและสังคมจะจ่ายได้ เป็นระบบที่มีความยั่งยืนและแข็งแกร่ง และที่สำคัญ คือ เรื่องของการให้ความครอบคลุมต่อกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ

noawarat

October 4, 2020

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน ไม่ถังแตก โอนเบี้ยยังชีพคนชราภายใน 22 กย.นี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน ไม่ถังแตก โอนเบี้ยยังชีพคนชราภายใน 22 กย.นี้ ชี้ ปัญหาจากคาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุคลาดเคลื่อน เพราะ คนไทยอายุยืนขึ้น 

noawarat

October 3, 2020
1 3 4 5 6 7 14