WHO เปิดคู่มือ ฮาวทู “ดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ”

ผู้สูงอายุ คือ กลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถิติ เพราะมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเมื่อมีอายุที่มากขึ้น ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นตาม  องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้จัดทำคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเผยแพร่ผ่านเพจเฟสบุ๊คเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

noawarat

May 7, 2020

เมื่อ“โควิด-19” เปลี่ยนคนทั้งโลก สู่ วิถีชีวิตใหม่ “New Normal” มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมของคนทั่วโลกจะเปลี่ยนไป จนกลายเป็น “New Normal” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ขึ้น ในหลายๆพฤติกรรมที่ไม่ว่าจะเป็น การใส่หน้ากากอนามัย ที่จากนี้ไปจะกลายเป็นเรื่องปกติ ไม่จำเป็นว่าใส่เฉพาะตัวเองป่วยการหมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือแม้แต่การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ “Social distancing” โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

noawarat

May 4, 2020

เปิดเมนูแนะนำอาหารพื้นบ้านต้านโควิด-19 แนะ ผู้สูงอายุ กินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการตามช่วงวัย

นอกจากการกินร้อน ช้อนส่วนตัว และล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย และ การกินอาการที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรง

noawarat

May 2, 2020

ผู้สูงวัยต้องไม่ต้องเป็นเหยื่อข่าวปลอม! เปิดตัวเว็บไซต์ “Cofact” เช็คข่าวจริง-ข่าวลวง ในสถานการณ์โควิด-19

โครงการ ““Cofact”” หรือ Collaborative Fact Checking  ที่เป็นความร่วมมือ ระหว่างภาคีภาคประชาสังคมหลากหลายองค์กรประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, Center for Humanitarian Dialogue (HD), Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), ดำเนินการโดย ChangeFusion และ OpenDream มีภาคีผู้ด้านเนื้อหาอย่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)  เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถพิสูจน์ได้ว่าข่าวที่เห็นเป็นข่าวปลอมหรือไม่

noawarat

April 30, 2020

แจกอินโฟกราฟฟิกชุดความรู้ “Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิกรวมชุดความรู้”Do-Don’t” ผู้สูงอายุ ฝ่าวิฤตโควิด-19 เพื่่อเผยแพร่ให้กับผู้สูงอายุหรือครบครัวที่มีผู้สูงอายุได้ใช้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

noawarat

April 23, 2020

“ผู้สูงอายุ” เสี่ยงสุด ติดเชื้อโควิด-19 ชี้ “ล้างมือ” อย่างถูกวิธีช่วยป้องกันได้

ผลการวิจัยอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทั้งจากองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขของนานาประเทศไม่ว่าจะเป็น จีน อิตาลี หรือ ในไทยเอง พบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุด การเรียนรู้วิธีล้างมือที่ถูกวิธีจะเป็นการลดอัตรการเสียชีวิตและการติดเชื้อในผู้สูงอายุได้

noawarat

April 22, 2020

เปิดหลัก5อ. ผู้สูงวัยห่างไกลโควิด-19

เมื่อผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากถึงร้อยละ 12 ของผู้ป่วยสูงอายุทั้งหมด ควรเน้นย้ำหลัก 5 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย เอนกายพักผ่อน ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน เพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคโควิด-19

noawarat

April 21, 2020

อัตราส่วนผู้สูงอายุไทย

อัตราส่วนของผู้สูงอายุไทย พบว่า ภาคเหนือมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากถึง 21.2% ซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ รองลงมาคือภาคตะววันตก และภาคตะวันออก โดยกรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 13.1% ที่มา: รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

noawarat

January 28, 2020

ฝุ่น PM 2.5 ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางต่อฝุ่น PM2.5 เพราะหากได้รับเข้าไปเป็นปริมาณมากในเวลานาน ก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกาย จนทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพหลายประการ มาดูกันว่าฝุ่น PM2.5 ที่สูดเข้าไปทุกวันนั้นส่งผลกระทบอะไรต่อผู้สูงอายุบ้าง และผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงภัยเงียบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้

noawarat

January 28, 2020
1 2 3 4 17