พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมส.ผส.ร่วมพูดคุยกับรายการ”ชาญชรา” ประเด็นการทำงานของผู้สูงอายุ

มส.ผส. ชี้ ข้อดีผู้สูงอายุยังทำงาน ทำให้ไม่อับเฉา-สร้างประโยชน์ให้สังคม ชี้ ไม่ใช่ของโบราณวางไว้บนหิ้ง แนะเก็บออมตั้งแต่วัยทำงาน เรียนรู้ตลอดชีวิต ดูแลสุขภาพ-ออกกำลังกาย หนทางสู่บั้นปลายอย่างมีความสุข

noawarat

August 13, 2020

มส.ผส. แจกคู่มือคลายซึมเศร้าเพื่อช่วยดูแลและคัดกรองผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง

โรคซึมเศร้า พัฒนามาจากภาวะซึมเศร้า (depression) ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ด้วยเหตุนี้ ผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงควรมีทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การประเมินลักษณะอาการ การค้นหาและคัดกรอง การดูแลเบื้องต้นหรือการดูแลควบคู่กับแผนการรักษาของแพทย์ การประเมินภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

noawarat

August 1, 2020

ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุภายใต้ความท้าทายใหม่สถานการณ์โควิด-19 ตอนที่ 2

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  นำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ ให้รองรับกับกระแสของความปกติใหม่เฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 สังคมไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ ดังนั้นงานด้านผู้สูงอายุจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มันต่อสถานการณ์โดยทิศทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้ความท้าทายใหม่

noawarat

July 30, 2020

ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุภายใต้ความท้าทายใหม่สถานการณ์โควิด-19

ก่อนที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปีหน้า ไทยกลับต้องเผชิญกับความท้าทายแบบไม่ทันตั้งตัวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานด้านสูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันได้นำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแนวทางเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงกับปกติวิถีใหม่ หรือ New normal

noawarat

July 29, 2020

มส.ผส.จัดเวที วิถีชีวิตใหม่สังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มส.ผส.จัดเวที วิถีชีวิตใหม่สังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นักวิชาการ ชงข้อเสนอนโยบายสวัสดิการพื้นฐานยุค5G  พร้อมคลอดกฎหมาย ปกป้องสิทธิผู้สูงอายุ ปิดทางถูกหลอกออนไลน์

noawarat

July 27, 2020

เปิดข้อเสนอวิถีชีวิตแนวใหม่สังคมผู้สูงอายุในยุค5G

เปิดข้อเสนอวิถีชีวิตแนวใหม่สังคมผู้สูงอายุในยุค 5G เตรียมพร้อม-รับมือ – ปรับตัว สู่ การเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยี สร้างงาน-คุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงวัย

noawarat

July 22, 2020

14 อาการที่หากเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วต้องรีบไปพบแพทย์

จะสังเกตได้อย่างไรว่า อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าเป็นอาการของการเจ็บป่วยรุนแรง หรือ จะทำให้อยู่ในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้อาการแย่ลงและเสี่ยงต่อชีวิตได้ มี 14 อาการที่หากเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ หรือพบเห็นผู้สูงอายุมีอาการเหล่านี้ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

noawarat

July 20, 2020

8 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ : ดูแลตัวเองอย่างไร?

“อายุมากขึ้น โรคภัยจะถามหา” เป็นคำกล่าวที่ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้พ้น เมื่ออายุเข้าสู่วัย 50ปี ร่างกายก็จะเสื่อมถอยลง ทำให้ผู้สูงอายุมีโรคต่างๆ ตามมามากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการดูแลรักษาเพื่อให้อาการดีขึ้น โดยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมี 8 โรค คือ ข้อเข่าเสื่อม หัวใจขาดเลือด  ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง ภาวะไขมันในเลือดสูง มะเร็ง เบาหวาน และโรคสมองเสื่อม

noawarat

July 17, 2020

12 ท่ากายบริหาร สำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันการหกล้ม

1แสนบาทคือประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุหกล้มต่อหนึ่งครั้ง  และหากต้องจ้างคนมาดูแลเป็นพิเศษจะมีค่าใช้ค่าใช้จ่ายถึง 1,200,000 บาทต่อคนต่อปี การออกกำลังกายที่ถูกวิธีจะช่วยให้ผู้สูงอายุลดรายจ่ายนี้ลงไปได้

noawarat

July 12, 2020
1 2 3 4 5 21