ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตอนที่ 3 : สำรวจ 2 ทศวรรษ “ตายดี” ในไทย

ไทยได้เริ่มต้นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2540  และขยายตัวมากขึ้นในปี 2555 จนถึง 2558  แต่ส่วนใหญ่เป็นงานพัฒนาด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการให้การดูแลแบบประคับประคองแก่บุคลากรในส่วนงานบริการมากกว่าแนวทางการจัดระบบบริการ

noawarat

June 18, 2020

เตือนข่าวปลอม ลงทะเบียนเยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน แอปฯ “Gold By DOP” ไม่จริง

เตือนข่าวปลอม ลงทะเบียนเยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน แอปฯ “Gold By DOP”  มส.ผส. ย้ำ ผู้สูงวัยไม่ต้องลงทะเบียน แต่เงินเยียวยา เดือนละ 1 พันบาท 3 เดือนจะถูกโอนเข้าบัญชีเดียวกับเบี้ยคนชราอัตโนมัติ คาด ส่งครม.เคาะสัปดาห์หน้า  

noawarat

June 14, 2020

คนไทย “ตายดี” อันดับที่เท่าไหร่ของประชากรโลก

กว่า 50 ปีคือการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตในหลายทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มจัดบริการแบบ Hospice เพื่อดูแลแบบประคับประคองในปี 2510 ก่อนที่ในปี 2546 สหภาพยุโรปได้ให้การรับรองเอกสารการปกป้องสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ป่วยในวาระสุดท้ายและผู้ที่กำลังเสียชีวิต พร้อมออกข้อเสนอแนะสำหรับประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลแบบประคับประคอง

noawarat

June 12, 2020

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตอนที่ 1 : ค้นหาความหมายของ “ตายดี”

“ตายดี​-ไปสบาย”​ คือสิ่งที่ทุกคนปราถนาในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นที่มาของคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สามารถทำให้ผู้ป่วยเผชิญความตายอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์​

noawarat

June 9, 2020

เตือนข่าวปลอม “มันต้มขิง” รักษาโควิด-19 ไม่ได้

ปรากฎขึ้นมาอีกครั้ง กับข่าวปลอม ที่เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ว่า มันเทศญี่ปุ่นต้มน้ำขิงจะช่วยต้านโควิด-19ได้ในเรื่องนี้ทำให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ออกมายืนยันว่า ไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยยืนยันว่ามันเทศญี่ปุ่น และน้ำขิง ช่วยป้องกันโรคโควิด-19

noawarat

June 6, 2020

เปิดสถิติ 1 ใน 3 ของผู้สูงวัย เผชิญ “ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย” แขน-ขาลีบ ทรงตัวไม่ดี แนะ ออกกำลัง กินโปรตีน เสริมกล้ามเนื้อ

ปัญหาที่ผู้สูงวัยถึง 1 ใน 3  จะต้องเผชิญ คือ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) คือ การสูญเสียมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อมากกว่าการสร้างกล้ามเนื้อ  จึงทำให้กล้ามเนื้อในร่างกายลดลงไปเรื่อยๆ  โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  60ปี ขึ้นไป ร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อ 3-5 เปอร์เซ็นต์ทุกๆ 10 ปี

noawarat

June 4, 2020

เปิดตำราฟื้นฟู “ปอด” สู้โควิด-19 หายใจอย่างไรให้ถูกต้อง

ปอดอักเสบรุนแรง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อแล้วปอดอาจได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อดังกล่าวภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่วิธีการ ฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรง เพื่อให้อดีตผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

noawarat

May 25, 2020

เตือนข่าวปลอม! เจาะนิ้วให้เลือดไหลแก้อาการเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอันตรายถึงชีวิต

เตือนข่าวปลอม! “เจาะนิ้วให้เลือดไหลแก้อาการเส้นเลือดในสมองแตก” หมอชี้ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แนะ กลุ่มเสี่ยง-ผู้สูงอายุ มีอาการ “แขนขาอ่อนแรง –หน้าเบี้ยว-พูดไม่ชัด” ส่งโรงพยาบาลด่วน 

noawarat

May 23, 2020

เทียบมาตรการดูแลผู้สูงวัยในภาวะสมองเสื่อม ไทย –ต่างประเทศ

ประเทศไทยยังคงขาดแนวทางนโยบายในการจัดการปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ขณะเดียวกันยังพบว่ามีช่องว่างในระบบจัดการปัญหา โดยเสียงสะท้อนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ดูแลผู้ป่วย ต่างเห็นร่วมกันว่า ระบบสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วย ยังขาดเครื่องมือและระบบคัดกรองสมองเสื่อมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

noawarat

May 21, 2020
1 2 3 4 5 6 21